PoSzaluPL
Autor: PoSzaluPL
17/10/2016
Zasady:
 1. Przedmiotem akcji jest wyselekcjonowanie prac, które staną się częścią wystawy "Kolejorz” organizowanej na wszystkich trybunach INEA Stadionu w Poznaniu. 
 2. Zgłoszenie do akcji następuje poprzez opublikowanie wspomnienia związanego z Lechem Poznań na swoim profilu na PoSzaluPL poprzez zamieszenia posta zawierającego:
  • Jedno zdjęcie ilustrujące to wspomnienie.
  • Krótki opis dlaczego ono jest ważne dla Ciebie.
  • Hasztag  #Kolejorz.
 3. Prace można zgłaszać wyłącznie w procedurze opisanej w punkcie 1 niniejszego regulaminu. Prace wysyłane pocztą internetową i w jakikolwiek inny sposób (np. zamieszczone w innych sieciach społecznościowych) nie będą brane pod uwagę w akcji. 
 4. Każdy uczestnik akcji może zgłosić dowolną ilość prac czyli zamieścić dowolną ilość postów.
 5. O tym, które z nich staną się częścią wystawy “Kolejorz” zadecyduje jury składające się z przedstawicieli Lecha Poznań, Stowarzyszenia Kibiców Lecha Poznań oraz Stowarzyszenia Wiara Lecha.
 6. Jury w wyborze prac będzie sugerować się:
  • Ilością pozytywnych ocen (kliknięć na OK!). Czym praca popularniejsza tym większa szansa, że nawet na kilka lat ozdobi wnętrze INEA Stadionu.
  • Jakością zdjęcia. Jeśli zyska zainteresowanie jury poprosimy Cię o jego oryginał w formie tradycyjnej (fizyczne zdjęcie, które będzie trzeba zeskanować) lub cyfrowej (czym większy plik tym większa szansa na wykorzystanie zdjęcia).
 7. Prace można zgłaszać do 27.02.2017 włącznie. 
 8. Biorąc udział w akcji jego uczestnik akceptuje regulamin systemu habitatON, w którym jest on realizowany. 
 9. Posty, które zostaną poprawnie zamieszczone, dostępne będą w galerii na stronie #Kolejorz.
 10. Głosowanie odbywa się wyłącznie poprzez kliknięcie przycisku “OK!” umieszczonym pod postem. 
 11. Głosować na prace można do 01.03.2017 włącznie.
 12. Każdy uczestnik zabawy może głosować na dowolną ilość prac biorących w udział w akcji #Kolejorz. 
 13. Ogłoszenie wynikó akcji nastąpi 06.03.2017 na stronie PoSzaluPL.
 14. Organizator konkursu zaznacza, że może nie zamieścić lub usunąć pracę bez podawania przyczyny (np. gdy zawiera ona obraźliwy przekaz dla innych kibiców, czy treści powszechnie uznane za wulgarne i obraźliwe).
 15. Organizatorem konkursu jest habitatON Spółka z ograniczoną odpowiedzlanością.
 16. Współorganizatorami akcji są Lech Poznań SA, Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań oraz Stowarzyszenie Wiara Lecha.