PoSzaluPL
Autor: PoSzaluPL
08/03/2017
Nagrody do wygrania każdego miesiąca w okresie 03-06.2017:

Dodatkową nagrodą dla laureatów zabawy jest udział w profesjonalnej sesji Lecha Poznań na Bułgarskiej.

Każdy uczestniczk zabawy przystępując do niej otrzymacie czekoladowy deser Muller de Luxe. Szczegóły ich odbioru przekażaemy Wam e-mailem po opublikowaniu prac w akcji. 

 

Zasady:

 1. Przedmiotem konkursu jest zamieszczenie postów ze zdjęciem na stronie PoSzalu.pl opisujących pasję Waszych dzieci związaną kibicowaniem Lechowi Poznań. 
 2. Zgłoszenie do akcji następuje poprzez opublikowanie ww. posta na swoim profilu na PoSzalu.pl zawierającego:
  • Krótki jego opis.
  • Hasztag  #odMałegoNaCałego.
  • 1-6 zdjęć w temacie przedmiotu tego konkursu.
 3. Prace można zgłaszać wyłącznie w procedurze opisanej w punktach 1. i 2. niniejszego regulaminu. Prace wysyłane pocztą internetową i w jakikolwiek inny sposób nie będą brane pod uwagę w akcji. 
 4. Każdy uczestniczk akcji może zamieścić dowolną ilość postów, ale tylko jeden post jednego autora, który uzyska największą ilość głosów, upoważni tego autora do odbioru jednej nagrody (jedna osoba może wygrać tylko raz) w okresie trwania zabawy.
 5. Prace można zgłaszać od 08.03.2017 do 30.06.2017 włącznie. 
 6. Biorąc udział w akcji jej uczestniczk akceptuje regulamin systemu habitatON, w którym jest ona realizowana. 
 7. Posty, które zostaną poprawnie zamieszczone, dostępne będą w galerii na stronie PoSzalu.pl.
 8. Głosowanie odbywa się wyłącznie poprzez kliknięcie przycisku “OK!” umieszczonego pod postem. 
 9. Głosować na prace można do ostatniego dnia miesiąca włącznie, któego dotyczy tj:
  • 08-31.03.2017,
  • 01-30.04.2017,
  • 01-31.05.2017,
  • 01-31.06.2017.
 10. Każdy uczestnik zabawy może głosować na dowolną ilość prac biorących w udział w akcji #odMałegoNaCałego. 
 11. Każdego miesiąca zwyciężą autorzy pięciu najpopularniejszych postów, które otrzymają najwięcej głosów w miesiącu, w którym zostały zgłoszone (klilnięć na przycisk “OK!” znajdujący się pod postami). 
 12. W przypadku uzyskania przez liderów zabawy równej ilości głosów (kliknięć na przycisk "OK!"), decydować będzie data i godzina zgłoszenia pracy, czyli publikacji posta.
 13. Nagrody zostały wyszczególnione na niniejszej stronie przed opisem zasad akcji #odMałegoNaCałego.
 14. Nagrody będzie można odebrać po podaniu kompletnych danych przez zwycięzców, tj. imię i nazwisko, a także nr telefonu.
 15. Organizatorem zabawy jest habitatON sp. z o.o.
 16. Fundatorem nagród jest KKS Lech Poznań SA oraz Müller Dairy Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
 17. Ogłoszenie wyników akcji nastąpi dwa dni po ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczyła rywalizacja, w okresie 02.04-02.07.2017 na stronie PoSzalu.pl.
 18. Organizator konkursu zaznacza, że może nie zamieścić lub usunąć pracę bez podawania przyczyny (np. gdy zawiera ona obraźliwy przekaz dla innych, czy treści powszechnie uznane za wulgarne i obraźliwe).